Wednesday, May 8, 2013

[Cerita] Omg!! Ada Lomba Berjalan Di Atas Lumpur

Cerita has posted a new item, 'Omg!! Ada Lomba Berjalan Di Atas Lumpur'

Total para penantang yang ikut serta meramaikan lomba ini ada sekitar 273 orang
dimana acara ini diadakan tiap tahun dan acara tersebut bertajuk Maldon Mud Race
dimana acara unik ini diadakan pada tanggal 5 Mei 2013.
Dimana para pesertanya diharuskan b...

You may view the latest post at
http://cerita.biz/

Best regards,
Cerita
http://cerita.biz

No comments:

Post a Comment