Friday, April 19, 2013

[Cerita] Cukuplah

Cerita has posted a new item, 'Cukuplah'


cukuplah debarhati ini tanda cintaku

cukuplahpertemuansingkatinimenjadi awal sebuahlagu

cukuplahkebersamaaninimenjadikenanganindahbersamamu

cukuplahtatapankumewakilihatiku

cukuplahdirimudalamdoa-doaku, sebagaiwakilcintakupadamu

kuberdoasemogakaubahagiaselalu

kuberdoasemogakita kanbersama selalu

saat inikumemangbelummampumenggandengtanganmu

biar waktu

biarwaktuyang menentukantakdirakudankamu

hinggamasalaluakanberlalu

hanyamenjadikenanganygindahdanlucu

saatdimanakitamasihmalu-malu

kuhanyaberharapsatu

yaitu kebahagiaanmu

dan aku

hanyainginmenjadipembahagiadirimu

semogakitakanterusbersama

hidupbahagiadidunia

atas ridho Nya

hingga surga Nya

aamiin

You may view the latest post at
http://cerita.biz/

Best regards,
Cerita
http://cerita.biz

No comments:

Post a Comment